Oferta

OFERTA

Zakres naszych usług wywozowych obejmuje następujące grupy odpadów:

 • budowlane – gruz, beton
 • poremontowe – materiały izolacyjne, płyty gipsowe, styropian, wełna mineralna, folia
 • wielkogabarytowe – meble, sprzęt gospodarstwa domowego
 • biodegradowalne – liście, trawa, gałęzie
 • odpady komunalne:
 • segregowane – szkło, tworzywa sztuczne, papier, metal
 • organiczne – resztki pożywienia
 • paleniskowe – odpady pochodzące z sezonowego ogrzewania domostw,
 • chemia gospodarcza
 • nieczystości
 • ziemia
 • papa

 

Oferujemy także wynajem kontenerów.